ตรวจ เอช ง่าย ๆ

ตรวจก่อน รู้ก่อน วางแผน การใช้ชีวิตได้
ไม่ต้องรอให้สายเกินไป

ข้อมูลสุขภาพ

  • ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ (U=U)
    เมื่อเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าไปสู่ร่างกาย จะเข้าทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอม หร…
  • PrEP และ PEP ต่างกันอย่างไร
    สิ่งสำคัญของยาต้านไวรัสเอชไอวี คือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งก่อนและหลังการสัมผัสเชื…
  • โรคเอดส์…โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต
    เอดส์เป็นภาวะขั้นสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยเอดส์จะถูกทำลายเสียหาย…