ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

หลายคนมักเกิดความสงสัยว่าตัวเองอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อเ…

ไขข้อข้องใจความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ไขข้อข้องใจความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ถึงแม้ว่าโรคเอดส์ และเชื้อเอชไอวี ที่เกิดขึ้นในประเทศไท…

เรื่องต้องรู้ Oral Sex อย่างไรให้ปลอดภัย
|

เรื่องต้องรู้ Oral Sex อย่างไรให้ปลอดภัย

ออรัล เซ็กส์ ถือเป็นวิธีการมีเพศสัมพันธ์ อย่างหนึ่งที่ท…